LUKTFöRLUST (ANOSMI): HUVUDORSAKER OCH BEHANDLING - GENERAL KLINISKA

Luktförlust (anosmi): huvudorsaker och behandlingRedaktionen
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
Anosmia motsvarar helt eller delvis luktförlust som kan leda till minskad smak. Förstå bättre i vilka situationer denna luktförlust kan uppstå och hur behandlingen görs