HUR MAN BLIR EN SäNGLIGGANDE PERSON (I 6 STEG OCH MED BILDER) - GENERAL KLINISKA

Hur man blir en sängliggande personRedaktionen
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Med rätt teknik för att vända en sängliggande person i sidled kan du skydda vårdarens rygg och minska den styrka som behövs för att vända personen. Sjuksköterskan förklarar hur man blir en person i sex enkla steg som kan göras hemma