LUNGTENSID: VAD DET äR OCH FUNGERAR - ANDNINGSSJUKDOMAR,

Vad är pulmonellt tensid och hur det fungerarRedaktionen
Subkutan injektion: hur man applicerar och applikationsställen
Subkutan injektion: hur man applicerar och applikationsställen
Det ytaktiva medlet är viktigt för andningen, men det kan saknas i lungorna hos mycket för tidigt födda barn. Se vad som händer i din frånvaro