HUR BEHANDLING GöRS FöR BURNOUT SYNDROM - PSYKISKA STÖRNINGAR,

Hur behandling görs för Burnout syndromRedaktionen
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Behandling av utbrändhetssyndrom måste vägledas av en psykolog eller psykiater och görs vanligtvis genom en kombination av läkemedel och terapier i 1 till 3 månader. Ta reda på mer information