TRIPPELVIRUSVACCIN: VEM SKA INTE TA - BULLS OCH ÅTGÄRDER

Förstå när rubellavaccinet kan vara farligtRedaktionen
Subkutan injektion: hur man applicerar och applikationsställen
Subkutan injektion: hur man applicerar och applikationsställen
Vaccinet är en del av barnets grundläggande vaccinationsschema, men kan ges i alla åldrar för att förhindra röda hund. Se vem som inte kan ta det.