PENTAVALENT VACCIN: HUR OCH NäR MAN SKA ANVäNDA OCH BIVERKNINGAR - BULLS OCH ÅTGÄRDER

Pentavalent vaccin: hur och när man ska använda och biverkningarRedaktionen
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
Det pentavalenta vaccinet är ett vaccin som ger aktiv immunisering mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b. Lär dig hur du använder och vilka reaktioner som kan uppstå