MILRINONA - BULLS OCH ÅTGÄRDER

MilrinonaRedaktionen
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Se konsekvenserna och hur man kan bli av med stress
Milrinon är den aktiva substansen i ett vasodilaterande läkemedel som kommersiellt kallas Primacor. Detta injicerbara läkemedel är indicerat för hjärtsvikt, eftersom dess verkan består i att öka hjärtats sammandragning och