SYMTOM På RAYNAUDS SYNDROM - SYMPTOM
Huvud / Symptom / 2020

Symtom på Raynauds sjukdomRedaktionen
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
Vad är Benzetacil Injection för och vilka biverkningar
De viktigaste symptomen på Raynauds sjukdom är förändringar i fingrarnas färg, som först blir bleka och sedan kan bli gula eller till och med blå. Se fler symtom och hur sjukdomen diagnostiseras